IT Geluid Communicatie Kabels Licht Sets Rigging Special FX Video Conference Diversen Decor & Stage

Disclaimer

Disclaimer voor www.rentaround.nl

  • Rent Around (Kamer van Koophandel: 62925164), hierna te noemen RA, verleent u hierbij toegang tot www.rentaround.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
  • RA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
  • RA spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  • De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RA.
  • In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
  • De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. RA doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
  • Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
  • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RA.
  • De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
  • Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.